Качествени Електро услуги


Електро услуги се наричат всички услуги, свързани с електро инсталации. Те са едни от най-често търсените услуги от нашите клиенти.
 
Електро услуги
Всеки дом разполага с множество ел. уреди и осветление, които имат нужда от доставка, монтаж, изграждане и поддръжка.
 
Правилното свързване на електрическата мрежа е от особено значение за Вашата сигурност.
 
Ето защо трябва да се доверите на професионален електротехник, когато имате нужда от:
 
 
- ремонт и изграждане на нови битови и промишлени ел. инсталации и ел. табла
- поставяне и смяна на ел. ключ, контакти, осветителни тела
- смяна на обикновено осветление с енергоспестяващо LED осветление
- монтаж на всички видове електроуреди - печки, бойлери, перални и др.
- изграждане на домофони и звънчеви инсталации
- стълбищно осветление
- монтаж на специално осветление и озвучаване и др.
 

Изграждане на нова ел. инсталация

 
Изграждането на нова електро инсталация от Софстройремонт започва с първоначален оглед, при който трябва да преценим колко на брой консуматори ще имаме и с каква мощност. За тази цел ние се съобразяваме с възможностите на доставчика на електроенергия, за да предотвратим вероятността инсталираната мощност да надвиши разрешената и да се запали инсталацията. 
 
След огледа на Вашия апартамент или друго място, което се нуждае от нова ел. инсталация, нашите електротехници вземат предвид това дали ще се работи с монофазно или с трифазно захранване. Трифазното захранване дава възможност за включване на повече консуматори и по този начин товарът се разпределя равномерно. Видът на захранването обаче се заявява в началото при сключване на договор с доставчика на елекртоенергия и ние само определяме какво е то, преди да започнем работа. 
 
Следва изготвянето на детайлен проект, който отчита броя и мощността на съществуващите консуматори. Въз основа на това се определя мястото на ел. таблото, броя електрически кръгове, сечението на проводниците (кабелите) и мощността на предпазителите. Използването на правилните предпазители, с правилен номинален ток и време на сработване е изключително важно, за да се гарантира безопасността, надеждната работа и избягването на бъдещи инциденти. Понякога добавянето на консуматори налага преоразмеряване на ел. инсталацията, за да се избегнат инциденти и да се гарантира правилната работа. Пример за това са готварски печки с пиролитично почистване, които представляват голям консуматор и често налагат подобно преоразмеряване.
 
Електротехниците на Софстройремонт работят според последните наредби в строителството, които гласят, че всички ел. инсталции трябва да бъдат изградени с трипроводна система и дефектнотокова защита, която сработва при 30 милиапмера. Монтажът на дефектнотоковата защита има за цел да защити живота и здравето на потребителите. Тя хваща неизправността в инсталацията и изключва електрозахранването. 
 
Трипроводната инсталация съдържа 3 отделни компонента - фаза, нула и земя. За разлика от двупроводната инсталация, където обезопасяването на електроуредите се извършва чрез зануляване на корпуса чрез свързването му към нулевия проводник, трипроводната инсталация продоставя възможност за истинско заземяване на консуматорите и употребата на дефектнотокова защита.
 
При наличието на по-големи консуматори, можем да монтираме в таблото въздушни контактори, които да предотвратяват искрене при директно включване в контакта на подобни консуматори. В ел. таблото може също така да се предвиди защита от пренапрежение и твърде ниско напрежение, тъй като и двата случая могат да повредят инсталацията.
 
Задължително е всички консуматори и контакти да бъдат заземени (при трипроводни инсталации) или занулени (при използване на двупроводни инсталации). 
 
Полагане на кабели за ел. инталация
 
Преди полагането на кабелите ние трябва да определим тяхното сечение, което е свързано с мощността на предпазителя, начина на полагане и трасето, където ще се полага. Важно е да се отбележи, че използването на неправилен тип кабел може да доведе до сериозни рискове за жилището и неговите обитатели. 
 
Преди започване на работата се определя откъде ще минат кабелите - горе високо или долу ниско, а също така и местата на ключовете, осветителните тела и контактите. След това започваме полагането на самите кабели. Ако обектът позволява, кабелите могат да се затворят в гофрирани тръби или директно в мазилката или зад гипсокартон. След полагане на кабелите се монтира ел. таблото и накрая нашите електротехници прозвъняват ел. иснталацията, за да проверят дали всичко работи както трябва. 
 
Монтажът на ключовете, контактите и осеветителните тела се извършва след приключване на довършителните работи и са финалният елемент от изграждането на една изцяло нова електро инсталация.
 
Други услуги
 
Някои от другите електро услуги, които предлагаме, са смяна на старите крушки със жичка с последно поколение ново лед осветление - крушки, лед ленти и т.н., както и монтиране на защита на контактите от деца.
 
Нашият екип от професионални електротехници ще се отзоват незабавно, за да разрешат проблемите с Вашата ел. инсталация или да изградят нова такава!
 
Потърсете ни на тел. 0878 214 781 или на office@sofremont.com.


Контакти Търси

Новини

Навигация

Прочети повече